Møteplan 2017

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2018:

Dato:

Merknad:

06.02.2018

 

03.04.2018

 

03.05.2018

 

20.09.2018

 

29.11.2018