Møteplan 2017

 

Møteplan for kontrollutvalet for 2017.:

·        08.02.17
·        20.04.17 – kursdag / ikkje møte
·        04.05.17
·        28.09.17
·        23.11.17