Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ARBEIDSMILJØUTVALET 13
ELDRERÅDET 17
27
FORMANNSKAPET 25
08
10
19
23
HUSBANKUTVALET 11
14
28
KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 12
30
10
01
KOMMUNESTYRET 12
14
25
13
LANDBRUK/TEKNISK 17
07
25
30
SAKKUNNIG NEMND 21
31
TENESTEUTVALET 19
07
25
30
TILSETJINGSUTVALET 04
13
04
VALSTYRET - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 08
23

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal