Rådhuset

Kulturkalender

Det er fint om du melder frå om nye arrangement, kurs, turar, konsertar o.l. til redaksjonen og dei vil verta lagde inn i kulturkalenderen på kommunen si heimeside. Legg gjerne ved lenkje til plakatar o.l. 

2017

Dato: Arrangement: Arrangør:
Juli:    
August:     
September:    
 13-18.  Kystsogevekene Plakat  Kulturkyrkja, Helge og Kari Drange, Britt K. Rage og Tysnes sogelag 
23.  SONG- OG MUSIKKVELD i Tysnes bedehus kl. 19.30.  Frelsesarmeen med Ladegården Korps i Bergen kjem på besøk og står for heile programmet. Servering av kveldsmat. Kollekt til Frelsesarmeen. Du kjem vel?  
Oktober

 

 
28.

 "Fjordablæst ser tilbake"

Mimrefest for ALLE i Lunde ungdomshus kl 2000. Flott program med dans attåt!

Fjordablæst komitè/LU