Rådhuset

Kulturkalender

Det er fint om du melder frå om nye arrangement, kurs, turar, konsertar o.l. til redaksjonen og dei vil verta lagde inn i kulturkalenderen på kommunen si heimeside. Legg gjerne ved lenkje til plakatar o.l. 

2016

Dato: Arrangement: Arrangør:
Februar:    
14

Sundagsakademiet 10 år!

Filmen "Album" - bilete frå ei svunnen tid.

I år er det populære Sundagsakademiet 10 år. Det vert markert med ei framsyning i Grendatun, der ein viser dokumentarfilmen "Album - en dokumentarfilm om Knud Knudsens bildeverden" frå 2015. Filmen vert følgd av eit foredrag om fotografen Knud Knudsen, som reiste over heile Noreg frå 1860-åra og meir enn nokon annan dokumenterte arbeid og kvardagsliv der han kom, også på Tysnes.

Det vert også markert at arbeidet som no er gjort for å ta vare på den lokalhistoriske biletsamlinga på Tysnes er fullført. Olav Skjellevik vil fortelja historia kring nokre av desse gamle bileta.

Vel møtt til ein annleis filmkveld!

Tid og stad: Sundag 14. februar kl. 17 i Grendatun (merk staden).

Tysnes folkebibliotek i samarbeid med Tysnes sogelag og Tysnes bygdekvinnelag. 
Mars:    
     
April:    
10

Tysnes Kammerkor, med dirigent Trent Bruner, byr inn til "Korkafè", søndag 10. april, kl. 16.00.  Lett underhaldning, mat og kaffi, utloddning.

Gratis inngang!

Tysnes Kammerkor
18 Basar Klubb Fritio i Grendatun kl. 18.00. Plakat
Tlf. 94052087.
Tysnes Frivilligsentral
24 

Ein salme, ein song og ei vise
Plakat

 Tysnes frivilligsentral
Mai:    
14 Kulturkyrkja innbyr til Orgelkonsert i Onarheim kyrkje kl 17:30 Plakat Kulturkyrkja
24-26 Opplevelsestur til Nordfjord» 24-26.mai. Harald Heie
31 Tysnes Kammerkor, med dirigent Trent Bruner, Inviterer til konsertkveld i Kulturkyrkja på Onarheim tirsdag 31. mai, kl. 19.00. Inngangspengar kr. 100. Plakat Tysnes Kammerkor
Juni:    
     
Juli:    
August:    
September:    
13-18. Kystsogevekene Plakat Kulturkyrkja, Helge og Kari Drange, Britt K. Rage og Tysnes sogelag 
23.

SONG- OG MUSIKKVELD i Tysnes bedehus kl. 19.30.  Frelsesarmeen med Ladegården Korps i Bergen kjem på besøk og står for heile programmet. Servering av kveldsmat. Kollekt til Frelsesarmeen. Du kjem vel?

 

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: redaksjonen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal