Bilete frå kulturskulen

Informasjon om tilboda i Tysnes kulturskule

Fagtilbod i Kulturskulen 2017-18

Einskildundervisning:

 •  piano,
 •  gitar, bassgitar,
 •  slagverk
 •  messing (kornett,trompet,althorn,baryton,eufonium,trombone,og tuba)
 •  song

Gruppeundervisning:

 • messing  (kornett,althorn,baryton,eufonium,trombone,tuba)
 • aspirantundervisning (kornettgruppe)
 • dans                                          

Atterhald: Dersom det er få påmelde kan undervisninga

-falla bort

-bli flytta til andre skulekrinsar

-utgå dersom det er uråd å skaffa lærar

Einskildtilboda vert undervist i 20 min. pr. veke. Ein følgjer skuleruta nar anna ikkje er avtala. Undervisningstader er på skulane.

Danseundervisning er i grupper på SvingenPuls 

Tilbod i:

 • barneballett for dei yngste 4-8 år
 • jazz/musikaldans 8-16 år
 • gutedans (ulike moderne teknikkar) alder 10-16 år

Andre tilbod som kjem til seinare vert meldt om i media,med eigen søknadsfrist.