skiføre løkjen

Kulturmidlar til idrett 2018

17. januar 2018
Me minner om at fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 15.02.18. Fristen er endeleg.
Ridetur

Spelemidlar og leiaropplæringsmildar

12. oktober 2017
Søknadsfrist Spelemidlar 1.11.2017 og Leiaropplæringsmidlar 30.11.2017.
 

Idrett og Friluftsliv

16. oktober 2014

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal