Bilete Reiso kunstgrasbane

Spelemidlar og leiaropplæringsmildar

21. oktober 2016
Søknadsfrist for begge tilskota 15.11.2016
 

Idrett og Friluftsliv

16. oktober 2014

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal