tegnebilde barnehage

KUNSTVERKSTAD

Astrid Dalland held 7-vekers kurs i teikning, maling og skulptur til born i alderen frå 7 år og oppover.
Musikk og dans

Ledige elevplassar i kulturskulen

Kulturskulen har ledige elevplassar på instrumentopplæring.
GDPR

Personvernforordninga- GDPR

Den nye personvernforordninga trådte i kraft 20.juli 2018 og har som formål å sørgje for ei god ivaretaking av personopplysningar. Forordninga stil krav til at verksemder over ei gitt storleik og all ...
Brann tysnes skule

Informasjon etter brann på Tysnes skule

Brannen på Tysnes skule råka datarom, mediatek og bibliotek.
Årbakka

Offentleg ettersyn - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2018 - 2030

Foto: Carl Othar Olsen Kommunestyre gjorde i møte 19.6.2018 vedtak med heimel i §§ 11-2 og 11-14, om  at framlegg til kommuneplan sin samfunnsdel skal leggjast ut til offentleg ettersyn.
Sjå alle nyhende ››