Økonomi

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022 skal handsamast i kommunestyret 12. desember 2018.
Barnefattigdom

Nasjonalt tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om tilskot. Søknadsfrist  for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018
Bilete folkehelseundersøking

Folkehelseundersøkinga

Positivt å bli eldre, men fleire unge slit psykisk.
Frivilligpris bilete

Frivilligprisen 2018

Frivilligprisen skal delast ut på Laukhamar Fritid den 8. desember, men til kven?
Invitasjon næringssamling

Invitasjon til næringssamling

Onsdag den 21.november inviterer Tysnes kommune og Atheno til ny næringssamling, denne gongen på Haaheim gaard.
Sjå alle nyhende ››