Våge plan

Departementet godkjennar Tysnes kommune sin reguleringsplan for Våge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i går områdereguleringa for Våge sentrum med nokre mindre endringar.
2017 val

Manntal til offentleg ettersyn

Manntalet for Tysnes kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn i Rådhuset og vert liggande ute til og med valdagen 11.september.
2017 val

Førehandsrøysting / Tidlegrøysting

Stortingsvalet og sametingsvalet 2017. Førehandsrøysting Stortingsvalet og sametingsvalet er måndag 11.september 2017  
Blåskjel

Offentleg høyring - Søknad om løyve til oppdrett av blåskjel og tare - Toneset

Tysnes kommune har motteke søknad om løyve til oppdrett av blåskjel og tare på lokalitet Toneset i Tysnes kommune.
Bilete frå kulturskulen

Nyhende

Kulturskulen har no søknadsfrist for aktivitetane for hausten.
Sjå alle nyhende ››