Konsert i Kjeviko Tysnesfest

Kulturprisen 2017

Det skal delast ut kulturpris for 2017. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandi...
Kart Hopssundet

Reguleringsplan Hopssundet - mindre endring

Planavdelinga, Tysnes kommune har 30.10.2017  godkjend på delegasjon ei mindre endring i reguleringsplanen for Hopssundet
Hund

Hundelova - lokal forskrift

Kommunestyre vedtok i møte 13.6.2017 lokal forskrift om bandtvang og hundehald. I Tysnes kommune er det no bandtvang frå 1.april til 30.september.
Ridetur

Spelemidlar og leiaropplæringsmildar

Søknadsfrist Spelemidlar 1.11.2017 og Leiaropplæringsmidlar 30.11.2017.
Mental helse

Temakveld - digital mobbing

Open informasjonskveld for ungdom og vaksne.
Sjå alle nyhende ››