Gjeldande betalingssatsar

Einskildundervisning:
Pris: 1355 kr. pr halvår + materiell
 

Gruppeundervisning:
Pris: 1085 kr. pr. halvår + materiell/instrumentleige


Sal av timar:
Kulturskulen sel instruktør/dirigent-tenester til kor og korps. 8652,- kr i halvåret

Ta kontakt med rektor
 

Kontakt oss

Kulturskule

Tlf: 46 81 56 97

Epost: yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Adresse : Tysnes kulturskule,
Tysnes skule, Postboks 79, 5696 Tysnes