Fagforbundet i Tysnes

 

Fagforbundet Tysnes organiserer kommunale, fylkeskommunale og helsesektoren sine arbeidstakarar.
Den lokale avdelinga - Fagforbundet Tysnes - er med sine omlag 230 medlemmer den største arbeidstakarorganisasjonen i Tysnes kommune.

Hovudtillitsvald har kontor i 2. høgda i rådhuset i Uggdal.

Oversyn over plasstillitsvalde på den enkelte arbeidsstad i Fagforbundet

Plasstillitsvalde      
Arbeidsstad Funksjon Namn Dato
Tysnes Sjukeheim Plasstillitsvald Manglar  
Open Omsorg Plasstillitsvald Manglar  
Haugen Bufellesk + dagsenter Plasstillitsvald Harriet Førdedal 2017
Vågsmarka bufellesskap Plasstillitsvald Marianne Dalsgård  2015
Rådhuset Plasstillitsvald Ingrid T. Stue 2015
Uggdal Skule Plasstillitsvald Manglar  
Tysnes Skule Plasstillitsvald Rose Utne 2015
Drift og vedlikehald/Erdalen Plasstillitsvald Jostein Meland  
Lunde/Onarheim Barnehage Plasstillitsvald Anja Totlandsdal 2017
Vågsmarka Barnehage Plasstillitsvald Bjørghild Stien  2016
Stjernereiso Barnehage Plasstillitsvald Gudrun Rossebø  2016

Innspel eller rettingar til Fagforbundet Tysnes si nettside må meldast til leiaren på epost:
avd385@gmail.com

Kontakt oss

Fagforbundet i Tysnes

Rådhuset, Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal
Tlf.: 53 43 70 22
E-post: Fagforbundet@tysnes.kommune.no