Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann 2016

02. desember 2016
For å setje søkelyset på branntryggleik i heimen, arrangerast kampanjen Aksjon bustadbrann i desember. Aksjon bustadbrann er ein del av «Alt vi kan mot brann», som er ei ...
DSB

Ta kjøkkenpraten for betre branntryggleik

29. september 2016
Personar over 70 år har fire til fem gongar høgare risiko for å omkome i brann enn resten av befolkninga. Laurdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er eit fint høve til å s...
Tilsyn brannvern

Tysnes brann og redning informerar

16. mars 2015
Vestnorske  feietenester vil på  vegner av Tysnes kommune  utføra tilsyn i bustad i  områda Uggdalsdalen  - Reiso – Dalen – Hollekje – Dalland – Våge  (inkl Lande, Vee, T...
Brannkorpset

Brann og feiing

19. september 2014
Tysnes brannvern skal på kort varsel rykkja ut ved brann, trafikkuhell og andre akutte situasjonar.  Målsetjinga er å sikra menneske, dyr og materielle verdiar.  Tysnes b...