Barnehagetakstar

Full barnehageplass er 2910,- i månaden

80 % plass er 2550,- i månaden

60 % plass er 2190,- i månaden

I tillegg kjem det kostpengar. August 2017 er matprisen 300,- for full plass. 

Ein kan søkje om redusert foreldrebetaling, dersom hushaldninga har lågare inntekt enn 500 500,- i året.

Dersom husstanden si samla inntekt er under 450 000,- og du har barn som fyller tre, fire eller fem år, eller utsett skulestart, kan du søkje om gratis opphaldstid (20 timar per veke) i barnehagen.
Sjå søknadskjema i høgre sidefelt under barnehagar.

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal