Malte barnehender

Barnehagar

Nyhende og informasjon

 

Tysnes kommune har 4 barnehagar. Lunde barnehage, Onarheim barnehage, Stjernereiso barnehage og Vågsmarka barnehage.

Lena Epland Sløgedal er tilsett som einingsleiar for barnehage.

Barnehagane vert eigd og drivne av Tysnes kommune.  Styrarane har ansvar for den praktiske og pedagogiske drifta av barnehagane.

Alle barnehagane i Tysnes kommune arbeider etter strategi- og utviklingsplan for skular og barnehagar. Visjonene for barnehagane er Glade vaksene - Glade barn.Smiley_bhg.pdfSmiley_bhg.pdf