Administrasjon

08. juli 2014
Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen. Han er óg personalsjef og "formannskapssekretær". Rådmannen er utdanna cand. mag. i administrasjon-og organisasj...

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal